#Sport #Przedsiębiorcy #Innowacje

Rozwijamy sport masowy przy udziale biznesu i instytucji badawczych

Wpływ na proces decyzyjny

reprezentujemy interesy środowiska sportowego względem administracji publicznej.

Konsultacje społeczne

dbamy, aby kluczowe dokumenty, strategie i programy finansowe uwzględniały aspekt sportowy.

Projekty europejskie

zapewniamy udział projektach międzynarodowych dzięki rozbudowanej sieci kontaktów

Dobre praktyki

transferujemy dobrych praktyk z regionów partnerskich.

Matchmaking

kojarzymy partnerów biznesowych

Specjalistyczny sprzęt

współdzielimy infrastrukturę do testowania sztucznej nawierzchni.

O nas

Klaster Innowacji dla Sportu VERDE został założony w 2011 roku w Łodzi jako zrzeszenie wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych. Od 2019 roku działamy w szerszym zakresie, w imieniu i na rzecz środowiska sportowego regionu łódzkiego.

Jak wskazują badania i analizy, im lepszy stan zdrowia obywateli, powiązany z ich jakością życia i poziomem zadowolenia, tym większy poziom uczestnictwa w życiu publicznym. Działania Klastra zmierzają do poprawy warunków uprawiania sportu masowego, a także postawienia go w kluczowym miejscu rozwoju społeczności lokalnych.


Misją Klastra jest uczynienie ze sportu masowego istotnego czynnika konkurencyjności gospodarczej i wysokiej jakości życia w naszym województwie. Misję tę chcemy osiągnąć realizując następujące cele:

– poszerzanie społeczno-gospodarczego oddziaływania przedsiębiorstw branży sportowej, w tym zwłaszcza związanych z szeroko rozumianą branżą wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych oraz w branżach pokrewnych,

– promowanie sportu i zdrowego trybu życia, co w bezpośredni sposób wpływa na zaangażowanie obywateli w życiu publicznym i demokracji przedstawicielskiej.

 

Nasz zespół

Piotr Jakubiak

Piotr Jakubiak

Prezes Zarządu Fundacji VERDE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Finanse. Od 2001 roku zarządza firmą DYWILAN, będącą czołowym producenta dywanów wełnianych w Polsce i jednym z globalnych liderów w produkcji sztucznych nawierzchni sportowych. Firma jest światowym dostawcą wysokiej klasy produktów z plecionej trawy, współpracując z partnerami w Europie, obu Amerykach i Azji. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji otoczenia biznesu, w szczególności w zakresie tekstyliów, sportu oraz badań i rozwoju. Były polski członek (2005-2010) Rady Prezesów Europejskiej Platformy Technologicznej Przyszłości Tekstyliów i Odzieży. Jako lider klastra VERDE koncentruje się na działaniach regionalnych i sektorowych tworzących wartość dodaną dla członków organizacji

Piotr Wiąckiewicz

koordynator projektów w Klastrze VERDE; ekspert ds funduszy europejskich, w latach 2006-2012 pracował dla instytucji otoczenia biznesu w Polsce Centralnej, gdzie zajmował się pozyskiwaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obsługą sektora MŚP. W latach 2009-2010 koordynator projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Certyfikowany ekspert ds. Funduszy unijnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą; pozyskał ponad 200 mln euro dotacji na realizację kilkudziesięciu projektów. Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernet, zrzeszającej małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych; od 2018 związany z Fundacją VERDE.

Maja Łukaszewska

Manager ds. finansowych w Fundacji VERDE (od 2018 ), ukończyła Wydział Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim (2006), specjalizuje się w rozliczaniu projektów unijnych. Posiada 14-letnie doświadczenie w rozliczaniu i zarządzaniu projektami unijnymi, w tym również na stanowisku zarządzającym 20-osobowym zespołem, jako Dyrektor Biura Projektów Europejskich w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi . Prowadziła szkolenia z zakresu pomocy publicznej oraz doradztwo z zakresu rozliczania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej (2010-2013). Prowadziła kontrole wewnętrzne projektów pod kątem zgodności realizacji z założeniami programów operacyjnych (2009-2013). Z powodzeniem zrealizowała i rozliczyła kilkadziesiąt projektów, zarówno z poprzedniej, jak również z bieżącej perspektywy finansowej, o łącznej wartości ok.24 mln zł.

Nasi Partnerzy