projekty

European Platform for Sport Innovation

VERDE od 2019 roku jest członkiem EPSI, czyli European Platform for Sport Innovation.

Inno4Sports

Od czerwca 2018 klaster VERDE jest polskim partnerem projektu Inno4Sports koordynowanego przez Sports and Technology Foundation z Holandii.

PO IG 5.1

Fundacja VERDE była beneficjentem wsparcia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Nawierzchnie sportowe

Fundacja VERDE w trybie ciągłym wypożycza zestaw do testowania sztucznej nawierzchni boisk sportowych,