projekty

PLAYS

Celem projektu jest  zachęcenie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej poprzez stworzenie i udostępnienie, opartego na naukowych podstawach planu działania i programu szkoleniowego, który zwiększy zaangażowanie młodzieży w wieku 6-12 lat w ćwiczenia. Jego priorytetem jest również pomoc rodzicom, trenerom i wychowawcom w zachęcaniu młodzieży do regularnej aktywności fizycznej.

SPEX

Celem tego projektu jest wprowadzenie w krajach europejskich innowacyjnej i opartej na naukowych podstawach metody aktywizowania dzieci (w wieku 8-10 lat) do uprawiania sportu i poprawy ich zdolności motorycznych za pomocą cyfrowych gier typu Exergames. Połączenie sprawdzonego w Belgii programu SportKompas i platformy Exergaming z Uniwersytetu KAMK w Finlandii będzie nowoczesnym rozwiązaniem dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.

European Platform for Sport Innovation

VERDE od 2019 roku jest członkiem EPSI, czyli European Platform for Sport Innovation.

Inno4Sports

Od czerwca 2018 klaster VERDE jest polskim partnerem projektu Inno4Sports koordynowanego przez Sports and Technology Foundation z Holandii.

PO IG 5.1

Fundacja VERDE była beneficjentem wsparcia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Nawierzchnie sportowe

Fundacja VERDE w trybie ciągłym wypożycza zestaw do testowania sztucznej nawierzchni boisk sportowych,