Inno4Sports

Od czerwca 2018 klaster VERDE jest polskim partnerem projektu Inno4Sports koordynowanego przez Sports and Technology Foundation          z Holandii.

W ramach tego finansowanego z programu INTERREG EUROPE zadaniu, Region Łódzki uczestniczy w procesie uczenia się dobrych praktyk w zarządzaniu sportem i aktywnością sportową od innych regionów Europy. 

O projekcie

Projekt „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: Inno4Sports) realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Interreg Europe.

Celem Interreg Europe jest poprawa polityki i programów rozwoju regionalnego. Pozwala on władzom regionalnym i lokalnym oraz innym podmiotom o znaczeniu regionalnym w Europie na wymianę praktyk i pomysłów dotyczących sposobu realizacji polityk publicznych i na znalezienie w ten sposób rozwiązań służących poprawie dokumentów regionalnych.

Inno4Sports doprowadzi do wymiany wiedzy oraz zmian w 4 politykach regionalnych i 1 regionalnej strategii innowacji , następujących krajów :

 • Holandia
 • Hiszpania
 • Węgry
 • Polska
 • Finlandia

W Polsce głównym beneficjentem rozwiązań wypracowanych w ramach projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu:

Poprawa wyników klastrów B+R w dziedzinie sportu, poprzez wzmacnianie ich potencjału do współpracy w ramach poczwórnej helisy, a także tworzenie synergii z procesami inteligentnej specjalizacji, aby dokonać zmian w społecznej roli sportu i wykorzystać go jako motor wzrostu gospodarczego w regionie.

Cele tematyczne:

 1. Eksplorowanie i opracowywanie istniejących innowacyjnych modeli ekosystemu oraz łączenie narzędzi i instrumentów, takich jak Living Labs, Open Labs dla zaspokojenia konkretnych potrzeb klastrów sportowych
 2. Poprawa współpracy międzysektorowej w celu zbudowania mechanizmów przeniesień, zwłaszcza w sektorach zaawansowanych technologii i zdrowia, aby zwiększyć wydajność gospodarczą i wpływ klastra na region.
 3. Poprawa roli i funkcjonowania systemów zarządzania oraz harmonizacja
  odpowiednich instrumentów politycznych i programów z rozwojem regionalnym, aby lepiej je powiązać z potrzebami i wyzwaniami sektora sportu,
 4. Poprawa społeczno-ekonomicznej wartość klastrów poprzez łączenie ich uwagi i lepszego funkcjonowania z nadchodzącymi trendami społecznymi i rzeczywistymi potrzebami konsumentów.

Rezultaty projektu:

 • 5 Regionalnych dokumentów State-of-Affairs (Stany Spraw)
 • 1 Menu dobrych praktyk, zawierające po min. 2 dobre praktyki z każdego regionu
 • 4 Międzynarodowe Wydarzenia połączone z Seminariami Kapitalizacji Wiedzy, odpowiadającymi 4 wybranym celom tematycznym,
 • 4 Raporty podsumowujące międzynarodowe wydarzenia
 • 8 Tygodni Wymiany Personelu, po 1 dla każdego partnera
 • 5 Planów Działania dla 4 polityk i 1 regionalnej strategii innowacji
 • 1 Raport Pogłębiania Wiedzy Polityki Klastra Sportowego

Czas trwania i fazy projektu

Projekt trwa od 01.06.2018 do 30.11.2022 roku.

Projekt Inno4Sport jest realizowany w ramach Interreg Europa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wiecej szczegółów dostępnych jest na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/inno4sports/

Projekt „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: Inno4Sports) realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przez: