EPSI

VERDE od 2019 roku jest członkiem EPSI, czyli European Platform for Sport Innovation. Jest to stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które łączy i koordynuje działania klastrów i organizacji sportowych z całego kontynentu, oferując im dostęp do finansowania, wspólnych projektów, partnerstw oraz specjalistycznego doradztwa. EPSI organizuje też seminaria, konferencje i szkolenia dla swoich członków i posiada szeroki wachlarz kontaktów, umożliwiających nawiązywanie relacji handlowych w większości państw UE.

Klaster VERDE jest jedynym polskim członkiem sieci EPSI