VERDE współorganizatorem konferencji “Jak napędzać sport masowy?

Tematem przewodnim wydarzenia była promocja sportu masowego i amatorskiego w różnych jego aspektach, omawianych podczas trzech paneli dyskusyjnych:  „Jak samorządy powinny wspierać sport masowy?”, „Sport młodzieżowy dla aktywnego społeczeństwa – wyzwania i sukcesy” i „Sport masowy = dobry biznes?”.

W dyskusji wzięli udział reprezentanci organizacji sportowych, aktywiści miejscy, społecznicy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i biznesu.

W dyskusji podkreślano zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w naszym społeczeństwie w aspekcie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej. Punktem wyjścia do rozmów była prelekcja Jakuba Kalinowskiego z Fundacji V4Sport, wskazująca na przeobrażenia cywilizacyjne na przestrzeni ostatnich 30 lat i ich (niestety często negatywny) wpływ na kondycję fizyczną i zdrowie mieszkańców Łodzi, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

W trakcie paneli podsumowano, iż rola samorządu powinna obejmować wspieranie i promocję szeroko rozumianego sportu masowego, w tym również inwestycje w tzw. „małą infrastrukturę” i działania zwiększające zainteresowanie młodzieży aktywnością sportową. Działania takie nie zawsze wymagają wysokich nakładów finansowych;  istotne w bardziej oddalonych społecznościach ma także wspieranie mniejszych imprez lokalnych i podkreślanie dobrych wzorów zdrowego trybu życia.  Podkreślano, że oprócz działań samorządu czy szkół, niezwykle ważną rolę pełnią rodzice, którzy powinni dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom oraz zainteresować młodzież rywalizacją sportową.

Przedstawiciele Fundacji VERDE mieli okazję wspomnieć o rozwiązaniach zagranicznych partnerów projektu Inno4Sports, które wspierają sport masowy i mogą stanowić dobrą praktykę dla naszego regionu.

https://twitter.com/VKlaster/status/1170984080378355713?s=20

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *