Kolejne spotkanie interesariuszy oraz członków klastra i wizyta gości z EPSI

W dniu 29.10.2019 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się trzecie spotkanie interesariuszy projektu Inno4Sports, realizowanego przez Fundację Innowacji dla Sportu VERDE.

Głównym celem projektu jestpoprawa działania powiązań B+R w dziedzinie sportu, poprzez wzmacnianie ich potencjału do współpracy w ramach poczwórnej helisy, a także tworzenie synergii z procesami inteligentnej specjalizacji, aby dokonać zmian w społecznej roli sportu i wykorzystać go jako motor wzrostu gospodarczego w regionie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi,  Łódzkiej Federacji Sportu, Fundacji Swim for a Dream, Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej , PwC Polska, TV Toya oraz organizacji należących dla Klastra VERDE – Instytut Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Dywilan S.A., SPORTEX.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele partnera projektu Inno4Sports – Platformy EPSI (European Platform for Sport Innovation) z Brukseli w osobach dyrektora Alberto Bichi’ego oraz Carlotty Giussani, a także firmy Arko Sports Media BV z Holandii (Remco Tervoor).
Zaprezentowano model działania Platformy EPSI oraz korzyści z udziału w niej dla potencjalnych nowych członków, na czele z lobbyingiem w instytucjach europejskich oraz możliwości pozykiwania środków na realizację nowych projektów.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe postępy projektu oraz plany na najbliższe semestry. Najważniejszą kwestią do omówienia stanowił dokument-Action Plan, czyli kluczowy rezultat projektu. Action Plan to zestaw rekomendacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego, opartych na dobrych praktykach, zebranych w regionach partnerskich Europy w toku projektu.

Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na wiosnę 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *