Spotkanie z Urzędem Marszałkowskim

W nawiązaniu do prac nad aktualizacją strategii rozwoju regionalnego, regionalnej strategii innowacyjności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przedstawiciele Fundacji VERDE spotkali się z dyrekcją Departamentu Polityki Regionalnej, aby omówić dalsze kroki, umożliwiające uczynienie ze sportu i witalności istotnych czynników konkurencyjności w kolejnej dekadzie.