VERDE zgłasza uwagi do programu FEŁ 2021-27

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych następny obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Fundacja VERDE zgłosiła ponad 20 uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-27. Propozycje dotyczyły oczywiście lepszego uwzględnienia roli sportu masowego i rekreacji jako istotnych czynników rozwoju regionu i jakości życia mieszkańców. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie większości naszych uwag! Szczegółów spodziewamy się już w listopadzie.