Inno4Sport – spotkanie partnerów w Łodzi -2 dzień

Drugiego dnia nasi partnerzy mieli okazję poznać nasze dobre praktyki związane z aktywnością i sportem w dobie pandemii covid-19.

Pracownicy aquaparku FALA opowiedzieli o akcji “Morsowanie na Fali” .  Następnie zachęciliśmy gości do krótkiej aktywności i zorganizowaliśmy nordic walking w parku Zdrowie. Celem ćwiczeń było zaprezentowanie popularnego sportu, uprawianego w czasie pandemii przez członków Stowarzyszenia Wszystko Gra w Pabianicach.

Następnie, nasi partnerzy zostali zaproszeni do siedziby PwC w Łodzi, aby wysłuchać, jak firma aktywizowała swoich pracowników w dobie pandemii. W okresie kwiecień -maj 2021, wykorzystując aplikację Worksmile, zorganizowano wspólny wiosenny spacer pracowników. Jego celem było przejście wspólnie jak największej liczby km. Akcja miała również wymiar charytatywny, bowiem po jej zakończeniu PwC Polska przekazało fundusze Fundacji Swim For A Dream.

W siedzibie PwC w Łodzi, swoją działalność zaprezentowała również sama Fundacja Swim For A Dream, która organizuje zajęcia z pływania dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Obecnie SFAD organizuje wsparcie dla dzieci z ukraińskich domów dziecka (zajęcia sportowe, wsparcie terapeutyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.