Inno4Sports-Konferencja Finałowa w Alicante

W dniach 14-15.06.2022 marca przedstawiciele Fundacji Innowacji dla Sportu Verde oraz interesariuszy projektu Inno4Sports uczestniczyli w ostatnim już międzynarodowym wydarzeniu (International Event) projektu, połączonym z konferencją zamykającą. Tym razem celem wyjazdu była Wspólnota Automoniczna Walencji, gdzie w Alicante gospodarzem byli partnerzy projektu: IBV oraz IVACE.  

Tematem przewodnim konferencji było kreowanie marki miejsca na podstawie jego walorów przyrodniczych i rekreacyjnych, dających możliwość całorocznej aktywności sportowej. W tym celu zrealizowano wizyty studyjne w miejscach takich jak Distrito Digital, La Nucia czy Biking Hotel.

Ponadto w toku wyjazdu szczegółowo omówiono podejście „low-intervention approach”, czyli współuczestniczenie samorządów lokalnych w niewielkich inicjatywach, majacych na celu aktywizację ludności w dobie covidowej i post-covidowej.

Działania partnerów z Walencji zostały już wcześniej zidentyfikowane jako nowa kluczowa dobra praktyka w ramach tzw. rozszerzenia projektu (z Call 5) w aktualizacji dokumentu Regional State of Affairs & Good Practices.

Ponadto istotną częścią delegacji była konferencja poświęcona zewnętrznym efektom projektu, a także możliwościom dalszej współpracy, w której wzięli udział przedstawiciele interesariuszy z regionów partnerskich oraz instytucji europejskich (łącznie ok. 60 osób).

W wyjeździe, oprócz zespołu Verde, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Departament Polityki Regionalnej) oraz Urzędu Miasta Łodzi (Biuro Prezydenta Miasta), którzy dokonali prezentacji polityk swoich urzędów w zakresie sportu w dobie pandemii COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.